42-200 Częstochowa
ul. Piastowska 81
Czynne:
poniedziałek - piątek
od 8.00 do 17.00
sobota od 8.00 do 13.00

Promocji "30 miesięcy gwarancji na akumulator Topla Energy"

Promocja obejmuje serię Energy od 45Ah do 100Ah

 

Topla Energy jest akumulatorem rozruchowym produkowanym w technologii Ca/Ca, jest prawdziwie uniwersalnym i wszechstronnym akumulatorem oferującym znakomitą moc, pojemność, wydajny rozruch w niskich i wysokich temperaturach oraz niezawodność. Jest to wysokiej jakości produkt dla każdego typu pojazdu. Akumulator jest produkowany przez fabryki TAB S.A. ze Słowenii

Akumulatory te charakteryzują się:

  • dłuższą żywotnością,

  • wysokimi zdolnościami rozruchowymi,

  • niskim zużyciem wody – technologia bezobsługowa,

  • niezawodnym startem w ekstremalnych warunkach klimatycznych (niskich i wysokich) temperaturach


REGULAMIN PROMOCJI
 

30 MIESIĘCY GWARANCJI NA AKUMULATOR TOPLA ENERGY”
 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady promocji o nazwie „30 miesięcy gwarancji na akumulator TOPLA ENERGY” zwanej dalej „promocją”.

2. Organizatorem promocji jest FIRMA BACART Tomasz Golis z siedzibą w Częstochowie ul. Piastowskiej 81 NIP: 573-173-80-07 zwana dalej „Organizatorem”

3. Przedmiotem promocji są akumulatory marki TOPLA serii Energy: 45Ah;--100Ah do samochodów osobowych i dostawczych z wyjątkiem taksówek, nauki jazdy, karetek pogotowia, pojazdów policyjnych, kurierskich oraz innych pojazdów użytkowych w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora ; których sprzedaż jest prowadzona w Częstochowie przy ul. Piastowskiej 81; przez Organizatora promocji.

4. Organizator dodaje 6 miesięcy gwarancji po okresie trwania gwarancji ustanowionej przez Producenta, co stanowi łączny czas 30 miesięcy gwarancji .

5.Organizator potwierdza udział w promocji specjalną pieczątką „30 MIESIĘCY GWARANCJI”

5. Warunkiem uzyskania gwarancji w okresie 30 miesięcy (24+6) jest przestrzeganie zasad i zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi akumulatorów TOPLA.
 

§ 2. Czas trwania i zasady promocji
 

1. Promocja rozpoczyna się od 17.11.2018r i trwa do czasu odwołania przez Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym odwołanie promocji nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników promocji przed dniem jej odwołania.

3. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 

§ 3. Zasady reklamacji
 

1. Wszelkie reklamacje towarów zakupionych w ramach promocji będą rozpatrywane na warunkach i zasadach określonych przez Producenta w Karcie Gwarancyjnej
 

§ 4. Postanowienia końcowe
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie promocji.

2. Aktualny regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora. Dodatkowe informacje o promocji można uzyskać od Organizatora.